Zwaar bewolkt 7,0 oC
buienradar - verwachting
Terug naar vandaag
Google:

Europese Dag van aandacht voor Antibiotica

18 november

De Europese Antibiotic Awareness Day is een jaarlijks Europees volksgezondheidsinitiatief dat plaatsvindt op 18 november om het bewustzijn te vergroten over de bedreiging van de volksgezondheid voor antibioticaresistentie en het belang van verstandig antibioticagebruik. De meest recente gegevens bevestigen dat in de Europese Unie het aantal door resistente bacteriën geïnfecteerde patiënten toeneemt en dat resistentie tegen antibiotica een grote bedreiging vormt voor de volksgezondheid.

Voorzichtig gebruik van antibiotica kan helpen voorkomen dat resistente bacteriën zich ontwikkelen en helpt om antibiotica effectief te houden voor het gebruik van toekomstige generaties.


Meer informatie Terug naar vandaag