Internationale dag tegen Corruptie

09 december

Corruptie is een complex sociaal, politiek en economisch fenomeen dat alle landen treft. Corruptie ondermijnt democratische instellingen, vertraagt ​​de economische ontwikkeling en draagt ​​bij tot instabiliteit van de overheid.

Op 31 oktober 2003 heeft de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties het Verdrag tegen corruptie aangenomen. Het verdrag is in december 2005 in werking getreden. Op 9 december is de Internationale dag tegen corruptie uitgeropen, om het bewustzijn van corruptie en de bestrijding en preventie ervan te vergroten. Regeringen, de particuliere sector, niet-gouvernementele organisaties, de media en burgers over de hele wereld bundelen hun krachten om deze misdaad te bestrijden. Het ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties (UNDP) en het Bureau voor drugs en criminaliteit van de Verenigde Naties (UNODC) lopen hierin voorop.


Meer informatie Terug naar vandaag