Internationale Dag van de Migrant

18 december

De Internationale Dag van de Migrant wordt op 18 december gehouden in overeenstemming met resolutie 55/93 van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, aangenomen op 4 december 2000. Op 18 december 1990 had de Algemene Vergadering een resolutie aangenomen over het Internationaal Verdrag inzake de bescherming van de rechten van alle migrerende werknemers en hun gezinsleden.
Op deze dag wordt er in veel landen aandacht gegeven aan door de verspreiding van informatie over mensenrechten en fundamentele politieke vrijheden van migranten, en door het delen van ervaringen en het ontwerpen van acties om de bescherming van migranten te waarborgen.


Meer informatie Terug naar vandaag