Internationale Dag van het Kind

20 november

De Internationale Dag van het Kind werd in 1954 opgericht door de Verenigde Naties en wordt elk jaar op 20 november gevierd ter bevordering van internationale saamhorigheid, bewustzijn bij kinderen over de hele wereld en verbetering van het welzijn van kinderen.
20 november is een belangrijke datum aangezien het de datum is waarop de Algemene Vergadering van de VN in 1959 de Verklaring van de Rechten van het Kind goedkeurde. Het is ook de datum waarop de Algemene Vergadering van de VN in 1989 het Verdrag inzake de rechten van het kind aannam.Sinds 1990 de Internationale Dag van het Kind ook de verjaardag van de datum waarop de Algemene Vergadering van de VN zowel de verklaring als de conventie over kinderrechten heeft aangenomen.


Meer informatie Terug naar vandaag