Internationale Dag voor Monumenten en Opgravingen

18 april

De ICOMOS Internationale dag voor monumenten en opgravingen vraagt o.a. aandacht voor de kennisuitwisseling tussen generaties ter bevordering van de het behoud en de bescherming van cultureel erfgoed.


Meer informatie Terug naar vandaag