Wereld Normalisatiedag

14 oktober

Op Wereld Normalisatiedag (World Standards Day) wordt stilgestaan bij de maatschappelijke bijdrage die normalisatie oplevert en bij iedereen die wereldwijd bij normalisatie-activiteiten is betrokken: producenten, fabrikanten, consumenten, leveranciers, overheden, brancheorganisaties, adviesinstellingen, MKB'ers en multinationals. Kortom, iedereen kan betrokken zijn bij normalisatie.


Meer informatie Terug naar vandaag