Wereldgezondheidsdag

07 april

Wereldgezondheidsdag is een themadag die op initiatief van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) op 7 april van elk jaar - de dag waarop deze is opgericht - wordt gehouden.
Armoede, het ontbreken van goed onderwijs, ondoelmatig gezondheidsbeleid en zorg, zijn items die veel ziektes en problemen in de hand werken. De bedoeling van deze dag is om deze, maar zeker ook ziektes die anders in de taboe-sfeer zouden blijven hangen, bespreekbaar te maken.


Terug naar vandaag