Een vermomde kroonprinses Beatrix trekt met majoor Bosshardt van het Leger des Heils door de binnenstad van Amsterdam.

29 maart 1965


Terug naar vandaag